AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI KAZISI

Menü

Kale Hamamı

          Kale Hamamı ilk kez 1999 yılı kazılarında bulunmuş ve hamam olarak tanımlanmıştır. Yapı, soyunma giyinme yeri veya soğukluk, sıcak bölüm ve külhandan oluşur. 1999 yılında sıcaklık ve doğusundaki küçük bölüm (soyunma giyinme yeri) kısmen kazılmıştır. Alttaki cehennemlik kısmı kazılırsa tahribata açık kalacağından sadece bahsi geçen bölümlerde kazı yapılmıştır. 2008 yılında sıcaklık ve soyunma giyinme bölümlerinde taban seviyesine ulaşmak, hamamın güney kısmındaki duvarların hamamla bağlantılısını araştırmak ve restorasyon projesi yapılmasını amaçlayarak kazı çalışmalarına başlanmıştır.

          Hamamın sıcaklık bölümünün KB, GB, GD köşelerinde taban döşemesine ulaşılmıştır. Ayrıca bu bölümün KD ve GD köşelerinde, dumanın dışarı atılmasını ve duvarların ısınmasını sağlayan tütekliğin baca boşlukları tespit edilmiştir.

          Hamamın kuzey duvarında taban seviyesinden 1.20 m. yüksekte ve sıcaklığın KD köşesinde maslak adı verilen niş şeklinde su dağıtım merkezi açığa çıkarılmıştır. Sıcaklık bölümündeki çalışmalara kış aylarında tahribat olabileceği düşünülerek son verilmiş ve böylece cehennemlik kısmı korunmuştur.

          Doğudaki soyunma-giyinme bölümündeki kazılarda, alanın güney duvarı önünde taban döşemesine ulaşılmıştır. Bu bölümden sıcaklık bölümüne bir açıklık ile geçilmektedir.

          Bu yıl hamamın külhan bölümü kazılarak tam olarak anlaşılmaya çalışılmıştır. Külhan, daire şeklindeki kazan ve ateşlik kısmıyla beraber tam olarak kazılmıştır. Bu bölüm hamamda kullanılan suyun ve hamamın sıcaklık bölümünün ısıtılmasını sağlar. Bu bölümdeki çalışmalarda ateşliğin ve kazanın 0.70 m. çapında olduğu anlaşılmıştır. Ateşliğin önünde kenarlarda iki yarım sütun parçası destek amaçlı kullanılmıştır.

          Külhanın batısındaki çalışmalarda Arnavut kaldırımı şeklinde taş döşemeli yol açığa çıkarılmıştır. Arnavut kaldırımı şeklinde taş döşemeli yolun caminin alt terasındaki mekânların güneyinden geçerek, caminin batısından hamamın batısına kadar uzandığı, buradan da bazilikanın (Osmanlı Dönemi’nde sarnıç) narteks kısmına kadar devam ettiği düşünülmektedir. Ancak araya zamanla başka bir yapı inşa edilince kesintiye uğramıştır.

          Hamamın güney bitişiğindeki çalışmalarda, hamamın güney duvarına paralel kireç harçlı masif bir duvar bulunmuştur. Bu duvar hamamın güney duvarına destek amaçlı yapılmıştır. Kireç harçlı duvarın batı kısmının önünde çamur harçlı bir duvar ve bu kireç harçlı alanın duvarın orta kısmında duvara dik uzanan yine çamur harçlı ikinci bir duvar daha bulunmuştur. Bu duvarlar daha sonraki kullanımlarla ilgilidir.

 

   

          

Duyurular Tümünü Gör