Menü

Bizi Takip Edin

twitter instagram academia


         Bu web sitesinden yaptığınız alıntıları şu şekilde kaynak gösterebilirsiniz.

         Duman, B. (2012- 2019). Tripolis Kazı ve Restorasyon Çalışmaları. http://www.pau.edu.tr/tripolis

         

 1. B. Duman, "Son Arkeolojik Araştırmalar ve Yeni Bulgular Işığında Tripolis ad Maeandrum" (Tripolis Ad Maeandrum: The Latest Archaeological Research Results and New Finds), CEDRUS I, 2013.
 2. B. Duman, "Menderes Tripolis'ndeki Arkeolojik Keşifler", Geçmişten Günümüze Denizli 38, 39-51, 2013.
 3. B. Duman, "Tripolis Antik Kenti 2012 yılı Kazı ve Restorasyon Çalışmaları Ön Raporu", Türkiye Felsefe Kurumu Seminerler Dizisi 16, 41- 58, (Ankara 2014).
 4. B. Duman, "Tripolis 2. Sezon Kazı ve Restorasyon Raporu: 2013", 36. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 02-06 Haziran 2014, Zeugma Mozaik Müzesi- GAZİANTEP.
 5. B. Duman, "Tripolis Ad Maeandrum 2014 Yılı Kazı, Onarım ve Koruma Çalışmaları", 37. KST, C. 1, 563-584, 2016.
 6. B. Duman, “Tripolis’teki Geç Bizans Kalesi”, (Late Byzantine Castle in Tripolis), (Ed. C. Şimşek, B. Duman, E. Konakçı), Mustafa Büyükkolancı’ya Armağan, Essays in Honour of Mustafa Büyükkolancı, 229- 247, Ege Yayınları, İstanbul, 2015.
 7. B. Duman, "Tripolis Ad Maeandrum", Aktüel Arkeoloji 43, 46-49, 2015.
 8. B. Duman, "A Group of Local Production Middle Byzantine Period Pottery From Tripolis: Micaceous While Painted Ware, Anatolia Antiqua, Eski Anadolu XXII, Institut Français D'Etudes Anatoliennes Georges-Dumenzıl CNRS USR 3131, De Boccard 2014 , 225-236.
 9. B. Semiz, B. Duman, "Tripolis Antik Kenti Geç Antik Çağ Unguentarium Seramikleri Arkeometrik Çalışmaları", Ankara Üniversitesi 7. Jeokimya Sempozyumu, 16-18 Mayıs 2016, Ankara.
 10. B. Duman, "African Red Slip Ware in Lydian Tripolis", Rei CretariÆ RomanÆ FaVtorVm Acta 44, 699-706, 2016.
 11. T. Koralay, B. Duman, Y.K. Kadıoğlu, A.A. Akyol, "Tarihi Harç ve Sıva Örneklerinin Çoklu Analitik Yöntemler Kullanılarak İncelenmesi: Tripolis (Yenicekent /Denizli) Örneği, 31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 1-20, Erzurum Atatürk Üniversitesi, 2016.
 12. B. Duman, "Tabernae in Tripolis", Landscape and History in the Lykos Valley, (Eds.C.Şimşek- F. D'Andria), 109- 142, New Castle, 2017.
 13. B. Duman, "Tripolis 2015 Yılı Kazı, Koruma ve Onarım Çalışmaları", 38. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, 539- 562, Ankara, 2017.
 14. B. Duman (ed.), Tripolis ad Maeandrum I, Tripolis Araştırmaları, Ege Yayınları, İstanbul, 2017.
 15. B. Semiz, B. Duman, "Tripolis'te Bulunan Geç Antikçağ Unguentariumları'nın Arkeometrik Yönden Değerlendirilmesi", (Ed. B. Duman), Tripolis ad Maeandrum I, Tripolis Araştırmaları, 165-180, Ege Yayınları, İstanbul, 2017.
 16. B. Duman, "Tripolis'in Yeri, Önemi ve Kısa Tarihi", (Ed. B. Duman), Tripolis ad Maeandrum I, Tripolis Araştırmaları, 1-22, Ege Yayınları, İstanbul 2017. 
 17.  Şimşek, C., Alkaç, E., Duman, B., Laodikeia Amphora Mühürleri, Laodikeia Çalışmaları 4, İstanbul, 2017.
 18. B. Duman, "Preliminary remarks on archaeological evidence on ancient trade in Lydian Tripolis", Archaeology and history of Lydian from the early Lydian period to late antiquity, İzmir, 2017
 19. B. Duman, "Typo-chronological Table of Late Roman Amphorae From Lydian Tripolis", (ed. D. Dixneuf), LRCW 5, Late Roman coarse wares, cooking wares and amphorae in the Mediterranean. Archaeology and archaeometry. Vol. 2, 743-758, Alexandrie, 2017.
 20. T. Koralay, B.Duman, K. Deniz, Y. K. Kadıoğlu , "Provenance of Banded Travertine from Tripolis Antique City (Yenice/Buldan - Denizli) Based on the Minero-Petrographic and Geochemical Characterization", Landscape and History in the Lykos Valley, 143- 164, Newcastle, 2017.
 21. B. Duman, "Geç Antik Çağ'da Lydia Tripolisi" (Lydian Tripolis During Late Antiquity), (Eds. C. Şimşek-T. Kaçar), Geç Antik Çağ'da Lykos Vadisi ve Çevresi / The Lykos Valley and Neighbourhood in Late Antiquity, 343-367, İstanbul, 2018.
 22. B. Duman, "Tripolis 2016 Yılı Kazı, Koruma ve Onarım Çalışmaları", 39. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1. Cilt, 261-284, 2018.
 23. B. Duman, "Two Reliefs and Four Emperors From Tripolis ad Maenadrum", (Ed. M. Aurenhammer), Sculpture in Roman Asia Minor, ÖAI Sonderschriften Band 56, Wien 2018, 175-182.
 24. B. Duman, B. Semiz, M. Ok, "Analytical Study of Roman Red Slip Ware From Ancient Tripolis (Denizli, Turkey)", Measurement 129, 530-541, 2018.
 25. B. Duman, "The First Evidence of Round Oinophoros Workshop in Late Roman Tripolis", Rei CretariAE RomanAE FaVtorVm Acta 45, 667-674, Bonn, 2018.
 26. T. Koralay, M.O. Baykara, K. Deniz, Y.K. Kadıoğlu, B. Duman, C.C. Shen, "Multi-Isotope Investigations for Scientific Characterization and Provenance Implication of Banded Travertines from Tripolis Antique City (Denizli-Turkey), Environmental Archaeology, Vol. 24: 3, 317-336, 2019.
 27.  B. Duman, "Tripolis 2017 Kazı ve Restorasyon Çalışmaları", 40. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1. Cilt, 325-344, 2019.
 28. B. Duman, O. Koçyiğit,  Tripolis ad Maeandrum II, Geç Antik Dönem Konut Kalıntıları ve Buluntuları, Ege Yayınları, İstanbul, 2019

Duyurular Tümünü Gör