Menü

Bizi Takip Edin

twitter instagram academia

   Tripolis Kazısı'nın logosu, M.S. 2.yy. dan itibaren kent sikkeleri üzerinde farklı kompozisyonlarda betimlenen Apollon ile Artemis'i kucağında taşıyan Tanrıça Leto figüründen esinlenerek Grafiker Yrd. Doç. Dr. Fuat AKDENİZ tarafından tasarlanmıştır.

   İmparator Commodus Dönemi'nden (M.S. 180-192) itibaren basılan sikkeler üzerinde görülmeye başlanan söz konusu kompozisyonda Tanrıça iki çocuğuyla beraber kimi zaman tetrastyle bir tapınak içerisinde, kimi zamanda tapınak yer almaksızın betimlenir. Severuslar Dönemi (M.S. 193-235) sikkeleri üzerinde ise Leto kucağındaki ikizleriyle bazen bir ödül masasının yanında bazen de Tripolis'in konumu itibariyle yaslandığı kayalara ithafen bir kaya üstünde oturur pozisyonda betimlenmiştir.

   Tanrıça'nın ikizleri ile betimlemeleri Tripolis haricinde Sardeis, Mastaura, ve Tabala gibi yakın coğrafyada yer alan kentlerin sikkeleri üzerinde de görülür. Tanrıça ve ikizlerinin tasvirleriyle sadece sikkeler üzerinde değil heykel sanatında da karşılaşılır. Roma, Torlonia Müzesi'nde sergilenen 68 env. no. lu M.S. 3. yy. a tarihlenen mermer heykel grubunda Leto kucağında Artemis ve Apollon ile betimlenmiştir. Sikke ve heykel gruplarında karşımıza çıkan bu betimlemenin esin kaynağı Leto'nun, çocukları Apollon ve Artemis ile birlikte yılan Python’dan kaçmalarıyla alakalıdır.

 

 

BMC 77

 

 

BMC 36

 

 

SNG Cop. 755

 

 

 

Duyurular Tümünü Gör