Menü

Bizi Takip Edin

twitter instagram academia

NEKROPOLLER (MEZARLIK)    

Tripolis'deki yerleşim alanının dışında kentin dört yönünde nekropol(mezarlık) alanları bulunmaktadır. Mezar tipleri topografyaya göre değişiklik gösterir. Kentin kuzeyindeki yamaçta ve kuzeybatıda yer alan tepenin eteklerinde daha çok kayaya oyulmuş mezarlar yer alırken, kuzeydoğuda lahit mezarlar yoğunluktadır (Figür 1, Figür 2 ve Figür 3). Kentin güneybatısında ise Erken Bizans Dönemi'ne ait tonozlu mezarlar yer almaktadır.

 

KUZEY NEKROPOLÜ

Tripolis Antik Kenti’ni kuzeyinde, sarp ve eğimli yumuşak kayaç yapısına sahip yamaçlarda ana kayanın oyulmasıyla meydana getirilen ve bir dizi mezardan oluşan Kuzey Nekropolü bulunur. Kentin ileri gelenlerinin gömüldüğü kaya mezarlarının büyük bir kısmı ana kayanın yumuşak yapısı ve kaçak kazılar nedeniyle zamanla tahrip olmuştur.

2016 yılı içerisinde Tripolis Antik Kenti Kuzey Nekropolü’nde kaçak kazıların tespiti üzerine Kaya Mezarlarının yer aldığı bölgede kurtarma amaçlı kazı çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışma, TR.16.KN.KM1(Figür 4) ve TR.16.KN.KM2(Figür 5) numarası verilen kaya mezarlarında yürütülmüştür. Deniz seviyesinden yaklaşık 200 m yükseklikte yer alan TR.16.KN.KM1 kaya mezarı orijinal durumunu günümüze kadar oldukça iyi korumuştur. Kuzey - güney yönlü TR.16.KN.KM1numaralı kaya mezarı iki ana odadan oluşur. Mezar Odası ana kayanın oyulmasıyla oluşturulmuş tekne biçiminde üç klineye bölünmüştür. TR.16.KN.KM2 kaya mezarı kısmi olarak yıkılmış durumdadır. Kuzeybatı-güneydoğu yönlü TR.16.KN.KM2 numaralı kaya mezarı iki ana mezar odasından ve bir bağımsız klineden oluşmaktadır. Üst örtüsü ana kayanın tonoz formunda oyulmasıyla oluşturulmuştur. Ancak girişin tonozlu üst örtüsü kayaç yapısının yumuşak olması nedeniyle zamanla çöküntüler nedeniyle tahrip olmuştur.

Duyurular Tümünü Gör