TİYATRO

Kültür ve Sanat faaliyetlerinin gerçekleştirildiği yapılardan olan Tiyatro bir poliste olması gereken önemli yapıların başında gelmektedir. Tripolis Tiyatrosu, Tiyatro Hamamı’nın kuzey batısındaki doğal yamaca yaklaşık 50º lik bir eğimle yerleştirilmiştir.  Deniz seviyesinden 215 m yükseklikteki analemna duvarına sahip tiyatro, batı- güney batı yönüne doğru Çürüksu Havzası’na bakar. Seyirci oturma yerlerinin sınırını belirleyen yarım dairenin çapı 88 metredir. C. Rossetto- P. Sartorio tarafından önerilen ölçüte göre büyük tiyatro sınıfına girmektedir. Yaklaşık 8.000/10000 kişilik kapasiteli tiyatronun oturma basamaklarının bir kısmı yamaçtaki eğim nedeniyle orkestra bölümüne kaymış, bir kısmı ise toprak altındadır. Tiyatro'nun paradoslarında kesme traverten bloklar kullanılırken sahne binasında mermer kullanılmıştır. Alt ve üst cavea bölümü merkezde yer alan bir gezinti yolu (diazoma) ile birbirinden ayrılmıştır. Tiyatro dışından seyirci alanına (cavea) giriş kuzeyden 2, güneyden ise 5 adet üzeri tonozla kapatılmış giriş ile sağlanmaktadır. Birinci katı toprak altında sağlam olarak kalabilen sahne binasına ait blokların büyük bir kısmı orkestra bölümünde yıkıntı halde görülebilir. Sahne binası yaklaşık olarak 7.30 m genişliğinde ve 40 m uzunluğundadır. Tiyatronun orkestra bölümünde yer alan mimari kalıntıların gösterdiği stil özellikleri göz önüne alındığında MS 2. yüzyıl ortalarına tarihlenebilir.

Tiyatro ve Stadium gibi gösteri yapılarında düzenlenen oyun ve yarışmalarla ilgili iki epigrafik buluntu özellikle tiyatronun MS 2 - 4. yüzyıllar arasında önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını kanıtlamaktadır. Bunlardan ilki "Büyük Attalianeia Olympia"  yarışmaları, bir diğeri ise adını bilmediğimiz ancak 4 yılda bir düzenlenen ve Tripolis'in önde gelen vatandaşlarından Antoninus tarafından sponsorluk yapılan büyük çaplı başka bir organizasyondur.

Tiyatronun Kentteki Konumu ve Hava Fotoğrafı

Tiyatronun Batıdan Görünümü

De Laborde, L., Voyage de l' Asie Mineure.