Menü

Bizi Takip Edin

twitter instagram academia

Tiyatro Hamamı Sokağı

Tiyatro Hamamı Sokağı, doğuda Hierapolis Caddesi üzerinden başlayarak batıya doğru devam ederek Tiyatro Hamamı’na ulaşımı sağlayan sokak olmasından dolayı “Tiyatro Hamamı Sokağı” olarak adlandırılmıştır. Sokağın güneyinde Kutsal Alan ve Anıtsal Çeşme, kuzeyinde ise henüz kazı çalışması yapılmayan katedral bulunmaktadır (Figür 1).

Hierapolis Caddesi’ni doğu – batı yönlü kesen Tiyatro Hamamı Sokağı’nın şimdilik batıya doğru 53 metrelik bölümünün kazısı yapılmıştır. Yapılan kazılar sonrasında sokağın batıya doğru kesit içerisinde devam ettiği gözlemlenmiş olup, sokağın Tiyatro Hamamı’na kadar devam ettiği öngörülmektedir (Figür 2). Sokağın doğudan batıya 41. m’sinde sokak üzerinde kavşak noktası yer almaktadır. Bu noktadan sokağın kuzeyine devam eden 5 m genişliğinde bir sokağın daha olduğu saptanmıştır. Bahsi geçen kavşak noktasının güney yönünde ise Tiyatro Hamamı Sokağı üzerinden Kutsal Alan’a geçişi sağlayan Kutsal Alan kuzey kapısı yer almaktadır.

Doğu-batı yönlü uzanan Tiyatro Hamamı Sokağı’nın içten içe genişliği 7 m olarak ölçülmüştür. Sokağın güneyini; orta ölçekli kaba yonulu traverten bloklar, devşirme kırık mermer parçaları, küçük ve orta ölçekli çay taşları ile yatay dizilmiş 3 sıra tuğla, çift sıra örgü sistemiyle kireç harç kullanılarak örülmüş olan, 70 cm kalınlığındaki Kutsal Alan kuzey temenos duvarı sınırlandırmaktadır. Sokağın kuzeyini; çoğunluğu devşirme, büyük ölçekli düz yüzlü, ince yonulu traverten bloklar ağırlıklı olmak üzere, yer yer küçük ve orta ölçekli çay taşları, mermer ve tuğla parçaları kullanılarak örülmüş 80 cm kalınlığındaki katedral güney duvarı sınırlandırmaktadır (Figür 3).

Sokak zemininin kısmen korunabilmiş 60x80, 90x60, 160x110, 100x110, 120x70, 175x120 cm gibi değişken ölçülerde büyük boyutlu traverten taşlarla oluşturulmuş olduğu gözlemlenmiştir. Zemin seviyesi alanın topografik yapısından kaynaklı olarak değişkenlik göstermektedir. Tiyatro Hamamı Sokağı’nın kanalizasyon hattı, sokağın orta bölümünde, sokak boyunca doğu-batı yönünde devam etmektedir (Figür 4).

Duyurular Tümünü Gör