Menü

Bizi Takip Edin

twitter instagram academia

TRIPOLIS KAZISI 2017 YILI HEYET ÜYELERİ LİSTESİ

Doç. Dr. Bahadır DUMAN, Kazı Başkanı (Pamukkale Üni. Arkeoloji Bölümü- Arkeolog)

Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi Şaban Kök (Denizli Müzesi)

Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi Yunus Aydın (Denizli Müzesi)

Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi Kerim Karakurt (Denizli Müzesi)

Prof. Dr. Francesco GUİZZİ (Università di Roma la Sapienza, Dipartimento Scienze dell’Antichita, Epigraf)

Prof. Dr. Tamer KORALAY (Pamukkale Üni. Jeoloji Mühendisliği, Jeolog)

Doç. Dr. Ahmet Tolga TEK (Anadolu Üni. Arkeoloji Böl. Arkeolog-Nümismat)

Doç. Dr. Gürkan SEMİZ (Pamukkale Üni. Biyoloji Bölümü, Biyolog )

Yrd. Doç. Dr. Barış SEMİZ (Pamukkale Üni. Jeoloji Mühendisliği, Jeolog)

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KÖKER (Süleyman Demirel Üni. Arkeoloji Böl. Arkeolog-Nümismat)

Yrd. Doç. Dr. Halil Özyiğit (Pamukkale Üni. Sanat Tarihi Bölümü, Sanat Tarihçi)

Dr. Alister FİLİPPİNİ (Università degli Studi di Palermo, Epigraf)

Dr. Michela Nocita (Università di Roma la Sapienza, Dipartimento Scienze dell’Antichita, Epigraf)

Öğr. Gör. Çağrı Murat TARHAN (Pamukkale Üni. Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Arkeolog- Restoratör)

Öğr. Gör. Ali Bedrettin BOZ (Pamukkale Üni. Buldan Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Programı- Mimar)

Mehmet OK (Pamukkale Üni. Arkeoloji Bölümü, Arkeolog, Doktora Öğrencisi)

Arzu Deniz DUMAN (Pamukkale Üni. Arkeoloji Bölümü, Arkeolog, Doktora Öğrencisi)

Mehmet AKSU (Pamukkale Üni. Arkeoloji Bölümü, Arkeolog, Yüksek Lisans Öğrencisi)

Sezer SAYAN (Pamukkale Üni. Arkeoloji Bölümü, Arkeolog, Yüksek Lisans Öğrencisi)

Serkan KATIRANCI (Anadolu Üni. Arkeoloji Bölümü, Arkeolog, Yüksek Lisans Öğrencisi)

Ömer Faruk ÖZKAYA (Pamukkale Üni. Kültür Varlıklarını Koruma-Onarım, Jeolog, Yüksek Lisans Öğrencisi) 

Emre Avcı (Restoratör)

Ayşegül ÇİÇEK (Mimari Restoratör)

Burçin AYDIN AKSU (Arkeolog- Mimari Restoratör)

ÖĞRENCİLER

Zeynep İrem Dayıbaş (Pamukkale Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü)

Tuğçe Nur Ecevit (Pamukkale Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü)

Gülsün Aras (Selçuk Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü)

Çisem Can (Selçuk Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü)

Duyurular Tümünü Gör