Menü

Bizi Takip Edin

twitter instagram academia

     ERKEN BİZANS KİLİSESİ (2):

    2. Dönem kazı çalışmalarında bir kısmı ortaya çıkarılan ve şapel olarak tanımlanan yapı, Sütunlu Cadde’nin doğu kısmında yer alır. Merkezinde kuzeye bakan bir apsis ve batısında kare planlı bir odası (pastophorion) ile olasılıkla Geç Roma- Erken Bizans Dönemi’nde yapılan bir kiliseye aittir. Mevcut buluntular dikkate alındığında söz konusu binanın apsisinin batı kısmında da doğudaki ile benzer ölçülere sahip bir odası olması gerekir. Apsisin batısındaki kare planlı odada (Pastophorion) yapılan çalışmalarda, tümlenebilir nitelikte 6 adet Erken Bizans Dönemi’ne ait Amphora ve sağlam olarak ele geçen çatı kiremitleri bulunmuştur. Tüm mimari veriler göz önüne alındığında Kilise’nin kuzeyinde, merkezde bir apsis, her iki yanında rahip müştemilatı olarak kullanılan kare planlı iki oda ve bu kalıntıların güney devamında da merkezde ve yanlarda iki olmak üzere toplamda 3 neften oluşan bir ana salondan bahsetmek mümkündür. Neflerin güneyde, dikdörtgen planlı bir nartex ile sonlanıyor olması gerekmektedir.  

 

                                                    Erken Bizans Kilisesi 2

Duyurular Tümünü Gör