Menü

Bizi Takip Edin

twitter instagram academia

KEMERLİ YAPI

Erken Bizans Kilisesi 4 ve doğu bitişiğindeki tabernaların kuzeyine inşa edilen Kemerli Yapı, doğu-batı yönlü uzanmakta olup, dikdörtgen bir forma sahiptir. Geç Hellenistik- Erken Roma Dönemi’nde inşa edilen, ancak MS 4. yüzyılda ikinci bir kullanım evresi bulunan Kemerli Yapı’nın iç ölçüleri, kuzey-güney yönünde 10.60 m iken, doğu-batı yönünde mevcut uzunluğu 36.35 metredir. Yapı, bir ayakları yapının ortasındaki sütunlara ve diğer ayakları kuzey ve güney duvarlara basan iki kemerden oluşan toplam 15 kemer dizisi ve kemerlerin üzerinde de büyük kesme taşlardan yapılmış tavan bloklarından oluşmaktadır. Söz konusu yapı elemanlarından 14 adet sütun, 20 kemer ve 88 çatı bloğu günümüze kadar korunagelmiştir.  

Kentin yüksek bir tepe eteğinde kurulması nedeniyle, toprak erozyonundan en fazla etkilenen binaların başında gelen Kemerli Yapı’nın tamamı toprak altında kalmıştır (Figür 1). 2. dönem kazılarında (2007-2008-2009) ilk kez kazısı yapılan yapının, çatı bloklarının küçük bir kısmı, bir kemeri ve bir de taşıyıcı sütunu açığa çıkarılmıştır. Ancak geçen süreç içerisinde açılan alanların bir kısmı tekrar doğal yollarla kapanmıştır. 2013 kazı sezonunda yapının tamamı açılarak restorasyon ve konservasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Figür 2).

Kentin merkezindeki yapının, döneminde ticari ve sosyal hayatın merkezi olduğu düşünülmektedir (Figür 3). Şimdilik kazısı yapılmış alanlar dikkate alındığında, batısındaki portikten (Sütunlu Galeri) ve güneyindeki tabernalardan yapıya girişler bulunmaktadır (Figür 4).

Yapının kuzey yarısında (Figür 5) yapılan çalışmalarda elde edilen arkeolojik veriler, yapının kuzey yarısının metal, kemik ve seramik üretimiyle ilgili işlik ya da üretim yapılan atölyelerin bulunduğu bir alan olarak kullanılmış olduğunu gösterirken, güney yarısında (Figür 6) elde edilen veriler, kuzey yarısında işlenen ya da üretilen eserlerin satıldığı alan olarak kullanıldığını göstermektedir. Bu durum Kemerli Yapı’nın üretim ve ticaretin gerçekleştirildiği agora olarak kullanıldığına işaret etmektedir.

Yapının 4.95 m yüksekliğindeki kuzey duvarı üzerinde, çatı blokları seviyesinde 10 adet ışıklık ve havalandırma boşluğu bulunmaktadır. Ayrıca duvar üzerinde 6 adet de traverten bloktan yapılan konsol bulunmaktadır. Bu konsollar duvarın sağlamlığını artırmak için yapılmış olmalıdır. 5 m yüksekliğindeki güney duvarı üzerinde de 5 adet ışıklık ve havalandırma boşluğu bulunmaktadır. Ayrıca güney duvarı üzerinde 30 adet de ahşap hatıl yuvası bulunmaktadır (Figür 7). Bahsi geçen ahşap yuvaları yapının güney yarısında satış yapılan alanların üzerindeki ahşap çatıyı taşıyan hatılların yuvalarıdır.


Duyurular Tümünü Gör