TANRI VE İSA KİLİSELERİ

Kuzey Şehir Kapısı’nın doğu girişi ve devamındaki alanın güneyinde yapılan kazılarda, doğu-batı yönünde inşa edilen bazilikal planlı bir kilisenin narteks bölümü ile birlikte kuzey nefi açığa çıkarılmıştır. Bu kilise inşa edilirken, yapının kuzey kısmına gelen Kuzey Şehir Kapısı’nın doğu girişi örülerek tamamen iptal edilmiştir. Kilisenin kuzey duvarının doğu bölümü de MÖ 4. yüzyılda genişletilen sur duvarının üzerine inşa edilmiştir.

Kazılarda in situ konulmuş haliyle bulunan bloklara göre kilise duvarlarında kentin nekropolünden getirilen silindirik altarlar ve mezar taşları ile farklı yerlerden getirilmiş olan bazıları kabartmalı üst yapı elemanları kullanılmıştır. Bugün tamamı kazılmamış olmakla birlikte, yapı ya da yapılara ait mekanların güneye doğru devam ettiği anlaşılmaktadır. Kilisenin duvarları mermer ve moloz kırık ve dörtgen blok taşlardan, aralarda tuğlaların da kullanıldığı, kireç harçla çift sıra örgülüdür. Açılan bölüme göre, narteks zemini ve giriş önü, kireçtaşı plakaların döşenmesiyle oluşturulmuştur.

Kentte daha önceden bilinenlerin dışında, Kuzey Sütunlu Cadde Doğu Portikte ele geçen yeni bir yazıt, Başmelek Mikail’in koruduğu alanın sınırı ile ilgilidir. Bu yazıt bilinen Tanrı ve İsa kiliseleri ile ilgili olabileceği gibi yeni bir kiliseye de işaret edebilir. Kalıntı ve yazıtların dışında önceki yıllarda, buradaki kazılardan bulunup Müze deposuna götürülmüş olan Geç Antik Çağ litürjik eserler de burada en az bir kilisenin varlığını desteklemektedir.