BATI CADDE

Kentin iki merkezi ulaşım güzergahlarından birisi ve ölçü olarak bilinen en geniş olanı Batı Caddesidir. Batı Caddesi, Gymnasion Propylonundan başlayıp doğuya doğru devam etmektedir. Yazıtlardan Plateia olarak adlandırıldığı bilinen cadde, kentin batı-doğu yönünde ana ulaşım ve dağıtım arterlerinden birisini oluşturmaktadır.

Resim 1. Batı Cadde ve Gymnasion Propylon, kuzeyden.

Caddenin batı başlangıcında, Gymnasion doğu duvarı üzerinde Gymnasion propylonu bulunmaktadır. Batı Caddenin başlangıç kısmının hemen güneyinde de Latrina ve Roma Hamamı-1 yapısı yer almaktadır. Cadde, doğu yönde ilerlediğinde, Bouleuterionun kuzeyinden geçerek Kuzey Cadde ile birleşmekte ve kutsal alan ya da merkezi agora olabileceği düşünülen alanın kuzeyinden, Roma Hamamı-2 yapısını güneyinden geçerek, doğuya doğru devam etmektedir. Caddenin ortası boyunca doğuya doğru eğimli olan kanalizasyon sistemi vardır. Başlangıç kısmının özellikle Gymnasion olması, kent içindeki geliş-gidiş olarak en çok hareketliliğin buradan olduğunu ortaya koymaktadır.

Batı Cadde 10 m genişliğinde ve her iki tarafında cadde zemininden tek basamak ile stylobata çıkılmaktadır. Cadde portiğinin peristasisine ait ilk taşıyıcı; postamentli Attik-ion kaide, yivsiz dörtgen gövde ve Korinth başlığından oluşan payedir. Bunun devamındaki sütunlar ise postamentli Attik-ion kaide, yivsiz gövde ve Korinth başlıklarından ibarettir. Bunların üzerinde üç fascialı arşitrav, dış bükey profilli ranke bezemeli friz ve korniş yer almaktadır. Alanda yapılan çalışmalarda, Geç Antik Çağ düzenlemesi olduğu için karışık mimari elemanlar bulunmuştur. Burada ele geçen yazıtlar ve mimari değerlendirmelere göre cadde portiklerinin MS 2. yüzyılın 2. yarısında yapılmış olduğu anlaşılmaktadır.

Resim 2. Batı Cadde.