KÖY MEYDANLARI

Antik kentin batısındaki Köy Meydanı ya da çarşısı, eski Eskihisar Köyü’nün en merkezi alanı ve aynı zamanda çarşısı durumundadır. Burada Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine tarihlenen sosyal, dini, sivil ve ticari yapılar bulunmaktadır. Bilinen yapılar arasında Selçuk Hamamı, Şaban Ağa Camii, kahveler, fırın, köy odası, terzihane, kasap, tütün deposu ve bakkal gibi farklı mesleklere ait dükkânlar yer almaktadır. Yapıların bazıları tahrip olmasına rağmen, sokağı ile birlikte Merkezi Köy Meydanı’nın dokusu gayet kolay anlaşılabilmektedir. Karşılıklı köy meydanına bakan kahvehaneleri ve yan yana dizilmiş farklı meslek gruplarına ait dükkânların yanı sıra, bu yapıları dallarıyla koruyan anıtsal çınar ağaçları meydanı daha da güzelleştirmektedir.

Çizim 1. Merkezi Köy Meydanı'nın Çizimi (Çiz. A. Erkuş)

Burada 4 köy meydanı bulunmakta ve bunların 3’ü gezilebilmektedir. Köy meydanlarının tamamı genel olarak Osmanlı Dönemi’ndeki yerini ve önemini son zamanlara kadar korumuştur. Sadece burada olan değişiklik, meydanların kenarındaki yapıların yeniden inşasına bağlı oluşan düzenlemelerden kaynaklanmaktadır.

Merkezi Köy Meydanı dışındaki İkinci Köy Meydanı kentin orta bölümünde, Merkezi Köy Meydanı’ndan Kuzey Şehir Kapısı’na giden yol üzerinde bulunmaktadır. Burası son zamanlara kadar kullanılan meydanlardan birisidir. Bunun çevresini dört yol ve bunların arasında ortada çift kanatlı kapıların yer aldığı bahçe duvarları sınırlandırmaktadır. Köy meydanı ortasında ise bir kuyu ve çınar ağacı yer almaktadır. Kuyunun suyu kesildikten sonra hemen önüne hayrat olarak bir çeşme yaptırılmıştır. Işık Deresi’nden gelen suyun bağlı olduğu bu çeşme, son dönemde inşa edilmiştir.

Üçüncü Köy Meydanı, İkinci Köy Meydanı’nın daha doğusunda, Kuzey Cadde ile Roma Hamamı-2 arasında kalmaktadır. Merkezi köy meydanından başlayıp doğuya doğru devam eden taş döşeli yol, her üç köy meydanından da geçmektedir. Üçüncü Köy Meydanı, üç yolun birleştiği üçgen bir alana yerleştirilmiş ve ortasına giriş önü taş döşeli bir yapı (mescit ?) inşa edilmiştir. Bu yapı Osmanlı Dönemi’ndeki planını korunmuştur. Bu meydanın çevresinde bugün sadece yeri bilinen bir çeşme olup, bunun dışındaki kahve ve dükkanların varlığı köylülerin anlatılarından bilinmektedir.