GYMNASION PROPYLON KİLİSESİ

Gymnasion Propylonu’nun hemen doğusundaki alanda ve Plateia olarak adlandırılan, kentin ana caddelerden birisi olan Batı Cadde başlangıcında yapılan çalışmalarda, 19. ve 20. yüzyıllara ait Osmanlı Dönemi ev kalıntılarının öncesine ait alt kotlarda, Doğu Roma Dönemi’ne tarihlenen farklı seviyelerde mezarlar tespit edilmiştir. Kazıların devamında Batı Cadde üzerinde inşa edilen bazilikal planlı kilisenin terk edilmesinden sonra bu alanın nekropole dönüştüğü belirlenmiştir. Kiliseye, batıda bulunan Gymnasion Propylonu kullanılarak kenarlarda yapılmış olan kapılarla giriş sağlanmıştır. Kilise caddenin tam üzerine inşa edilmiş ve duvarları cadde zemin döşemesi üzerinden yükselmektedir. Orta nefin zemini ise cadde üzerinde yükseltilerek opus sectile döşeme ile kaplanmıştır.

Kilisenin MS 4. yüzyılda inşa edildiği ve muhtemelen 7. yüzyılda yıkılmasından sonra da alanın terk edildiği düşünülmektedir. Alanın terk edilmesinden sonraki bir süreçte burada gömü yapılmaya başlanmış ve alan mezarlığa dönüşmüş olmalıdır. Mezarlarda buluntu olmadığı için kesin ve dar bir tarih vermek zor olmakla birlikte, farklı seviyelerde ve bazıları üst üste yapılan gömüler nedeniyle alanın uzun bir süre nekropol olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.