ÇEŞMELER

Antik döneme ait en anıtsal çeşme, Kuzey Şehir Kapısı’nın iki girişi arasındaki yapıdır. Yerleşim merkezinde Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait farklı yerlerde ve özellikle taş döşeli meydanların kenarlarında daha yaygın olmak üzere yol kenarlarında değişik çeşmeler inşa edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bu çeşmelerden günümüze fazla örnek kalmamıştır. Mimari detayların yanı sıra eski fotoğraf ve kalıntısı günümüze ulaşan ve restorasyonu yapılmış olan çeşme, Bouleuterion ile Abdullah ve Celal Eskişar evinin arasından geçen Osmanlı Dönemi taş döşeli yolun sonunda, Hasan Sar Evi’nin arkasında bulunmaktadır. Restorasyonu yapılan bu çeşmenin suyu akmakta, günümüzde aktif olarak kullanılmaktadır. Bunun dışında 2. Köy Meydanı ve Gymnasion Propylonun yanı ile 1. Köy meydanı ortasındaki Adanan Menderes Çeşmesi aktif olarak kullanılmaya devam etmektedir.