LATRINA

Batı Cadde ile Roma Hamamı-1’in arasında bulunan Latrina, Roma İmparatorluk Dönemi’nin sosyal ve kamu yapılarının yoğun olduğu bir yere inşa edilmiştir. Latrina’nın yanında yapılan kazılar ile sadece cadde ve hamam yapısının kesin tanımlaması yapılmıştır. Diğer yapılar hariç, kuzey kenarında Batı Cadde ve Gymnasion, güneyinde ise Roma Hamamı-1 yapısının olması, bunun daha güneyinde Tiyatro ile Agora olabileceği düşünülen alanların bulunması yerinin özellikle seçilmiş olduğunu göstermektedir. Latrina’nın yaklaşık 88 kişilik olmasında, alanda kalabalık halk kitlelerin bulunması ya da buradan geçmesinin etkisinin fazla olduğu düşünülmektedir.

Resim 1. Batı Cadde ve Hamam Arasında Latrina, güneyden.

Atık ve temiz su kanalı ile orta bölümde bulunan sütunlu avlu genel hatları ile belirlenmiştir. Yapının köşe kısımlarında mermer oturma alanları in situ ve bazıları kırılmış olarak yerinde bulunmuştur.. Mimari kalıntılara göre oturma yerleri köşelerde mermer, orta bölümlerde ise ahşap olmalıdır. Duvar yüzeylerindeki kalın sıvalar ise yapının iç cephelerinin mermer kaplama olabileceğini düşündürmektedir.

Tuvaletin kuzeydoğu köşesinde toplanan atık su ve pisliklerin tamamı buradan caddenin kanalizasyonuna akıtılmıştır. Roma Hamamı-1’in zemin seviyesine göre yüksekte olması ve Batı Cadde’ye yakın olmasındaki mimari ve kentsel olarak en önemli etkenlerinden birisi de kanalizasyona yakın olmasının zorunluluğudur.

Ele geçen buluntulara göre Latrina, Roma İmparatorluk Dönemi sonrasında, Geç Antik Çağ’da da kullanılmış olmalıdır. 

Resim 2. Latrina, üstten görünüş.