SU YAPISI

Antik kentin içinden geçen eski Yatağan-Milas karayolu yapımı esnasında, yolun güney kenarında kaldığı için tahrip olmaktan kurtulan yapılardan birisi bu anıttır. Mevcut mimarisine göre suyla ilgili bir yapı olduğu düşünülmektedir. 2006 yılı öncesinde kısa dönemler halinde kazı yapılmış, ancak alandaki çalışmalar tamamlanamamıştır. Doğu, güney ve batı yönde kırık ve moloz taşlardan örülen kireç harçlı kalın tek sıra bir duvar, kuzey yönde ise bir krepis üzerinde kaide, gövde ve taçlı blok sıralarından oluşan 1,40 m yüksekliğinde ve 0,80 m genişliğinde, 2,40-4,00 arasında değişen uzunlukta parapet bulunmaktadır. Havuz şeklindeki çukurluğun içi tamamen Kadıkulesi Tepesi yamaçlarından gelen erozyon toprak ile dolmuştur. Mevcut dolguya göre güney yöndeki duvarın yüksekliğinin 5 m’den fazla olduğu tahmin edilmektedir. Şimdilik bir su yapısı olduğu düşünülmekle birlikte yapının tam fonksiyonu alanın tamamen kazılmasından sonra kesinlik kazanacaktır.