Eğitim Fakültesi 2008 Şubat ayında Kınıklı kampüsündeki 22.285 m2 lik kapalı alanı olan 5 katlı modern binasına taşınmıştır. Projeksiyon ve bilgisayar donanımlı derslikleri ile beş adet bilgisayar laboratuvarı, bir adet internet salonu ile son tekniklerle donatılmış fen, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları ve 1 adet drama salonu,1 adet okuma ve çalışma salonu ile hizmet vermektedir. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle Fakültemizde 3300 öğrenci öğrenim görmektedir. Fakültemizde 46 Profesör, 38 Doçent, 42 Dr. Öğretim Üyesi, 30 Öğretim Görevlisi ve 39 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 195 akademik personel görev yapmaktadır.