Personel Daire Başkanlığı

Menü

Form ve Belgeler

 

İLAN/PERSONEL ALIM BAŞVURU FORMLARI

Form 1

Öğretim Üyesi İlanı Başvuru Formu (Profesör, Doçent, Dr. Öğr. Üyesi)

Form 2

·     Öğretim Elemanı İlanı Başvuru Bilgi Formu (Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi)

Form 3

·     TUS/DUS Araştırma Görevlisi Başvuru Formu

Form 4

·     İdari Personel Atama Başvuru Formu

Form 5

İdari Personel Nakil Talep Formu

Form 6

Sözleşmeli Personel İş Talep Formu

Form 7

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
(Form bilgisayar ortamında doldurularak ve fotoğraf yapıştırılarak belgenin aslı teslim edilecektir)

BAŞLAYIŞ / AYRILIŞ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ FORMLAR

Form 8

İlişik Kesme Belgesi

Form 9

İşten Ayrılış Bildirgesi

Form 10

·     İşe Giriş Bildirgesi

Form 11

·     2547/33.md Kefalet Senedi (Yurt Dışı)
2547/35.md Kefalet Senedi (Yurt İçi)

Form 12

·     Mecburi Hizmet Yükümlüleri için Nakil Talep Formu A

·     Mecburi Hizmet Yükümlüleri için Nakil Talep Formu B

 

Form 13

·     Personel Kimlik Kartı Formu

Form 14

·     Tedavi Yardım Beyannamesi

Form 15

·     Mal Bildirim Beyannamesi

Form 16

·     Jüri Üyeliği Ücret Bilgi Formu

Form 17

·     Doçentlik Sınavı Sözlü Sınav Tutanağı

 

PAÜ PERSONEL FORMLARI

Form 18

·     Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatma Değerlendirme Formları
Araştırma Görevlisi
Öğretim Görevlisi

Form 19

Öğretim Elemanı  Ön Değerlendirme ve Değerlendirme Formları:

FAKÜLTE - YÜKSEKOKUL 

MESLEK YÜKSEKOKULU

YABANCI DİL İLE EĞİTİM YAPAN BİRİMLER

Form 20

Kadro Talep Formu

 

Duyurular Tümünü Gör