Personel Daire Başkanlığı

Menü

İLAN/PERSONEL ALIM BAŞVURU FORMLARI

Form 1

Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına çıkılan ilanlara başvuru yapmak için

Öğretim Üyesi İlanı Başvuru Formu 

Form 2

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına çıkılan ilanlara başvuru yapmak için

·     Öğretim Elemanı İlanı Başvuru Bilgi Formu 

Form 3

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Sınavı kapsamında Üniversitemize yerleşenlerin başvurusu için

·     TUS/DUS Araştırma Görevlisi Başvuru Formu

Form 4

İdari Personel Atama İşlemleri

·     İdari Personel Atama Başvuru Formu

Form 5

İdari Personel Atama İşlemleri

İdari Personel Nakil Talep Formu

Form 6

657 Sayılı Kanun’un 4/b maddesi kapsamında çıkılan ilanlara başvuru için

Sözleşmeli Personel Başvuru Formu

Form 7

Üniversitemize yapılacak olan atamalara binaen 657 Sayılı Kanun’un 48. Maddesine istinaden yapılacak olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması için

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
(Form bilgisayar ortamında doldurularak ve fotoğraf yapıştırılarak belgenin aslı teslim edilecektir)

 

BAŞLAYIŞ / AYRILIŞ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ FORMLAR

Form 8

Herhangi bir nedenle Üniversitemizden ayrılacak olanların Üniversitemiz ile ilişik kesmek için

İlişik Kesme Belgesi

Form 9

Herhangi bir nedenle Üniversitemizden ayrılacak olanların Sosyal Güvenlik Sigortalarının sonlandırılması için

İşten Ayrılış Bildirgesi

Form 10

Üniversitemizde göreve başlayanların Sosyal Güvenlik Sigortalarının başlatılması için

·     İşe Giriş Bildirgesi

Form 11

Araştırma Görevlilerinden yurt içi veya yurt dışında eğitim görmek amacıyla görevlendirilmeleri esnasında mecburi hizmet yükümlülüklerine dair

·     2547/33.md Kefalet Senedi (Yurt Dışı)
2547/35.md Kefalet Senedi (Yurt İçi)

Form 12

2547 Sayılı Kanun’un 33, 35 ve 39 maddeleri ile 1416 Sayılı Kanun gereğince Üniversitemize karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunanların mecburi hizmetlerinin başka bir kuruma devredilmesi (Form B) veya başka bir kurumdan devralınması (Form A) için

·     Mecburi Hizmet Yükümlüleri için Nakil Talep Formu A

·     Mecburi Hizmet Yükümlüleri için Nakil Talep Formu B

 

Form 13

Üniversitemizde göreve başlayanlara personel kimlik kartı verilebilmesi için

·     Personel Kimlik Kartı Formu

Form 14

 

·     Tedavi Yardım Beyannamesi

Form 15

 

·     Mal Bildirim Beyannamesi

Form 16

 

·     Jüri Üyeliği Ücret Bilgi Formu

Form 17

 

·     Doçentlik Sınavı Sözlü Sınav Tutanağı

 

PAÜ PERSONEL FORMLARI

Form 18

Üniversitemizde süreli olarak görev yapan Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlilerinin görev sürelerinin uzatılabilmesi için Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatma Değerlendirme Formları


Araştırma Görevlisi
Öğretim Görevlisi

Form 19

Öğretim Elemanı  Ön Değerlendirme ve Değerlendirme Formları:

 

FAKÜLTE - YÜKSEKOKUL - REKTÖRLÜK

MESLEK YÜKSEKOKULU

YABANCI DİL İLE EĞİTİM YAPAN BİRİMLER

Form 20

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Bildirimi Kadro Kullanım İzni Talep Formu

Kadro Talep Formu

 

Duyurular Tümünü Gör