YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Turan PAKER

Tel: 0 (258) 296 10 29

E-Posta: tpaker@pau.edu.tr

Prof. Dr. Demet YAYLI

Tel: 0 (258) 296 10 28

E-Posta: demety@pau.edu.tr

Prof. Dr. Recep Şahin ARSLAN

Tel: 0 (258) 296 15 06

E-Posta: rsarslan@pau.edu.tr


Doç. Dr. Çağla ATMACA

Tel: 0 (258) 296 11 55

E-Posta: catmaca@pau.edu.tr

 

Doç. Dr. Üyesi Eda DURUK

Tel: 0 (258) 296 11 87

E-Posta: easlan@pau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Filiz RIZAOĞLU

Tel: 0 (258) 296 10 11

E-Posta: frizaoglu@pau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Devrim HÖL

Tel: 0 (258) 296 12 53

E-Posta: devrimh@pau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Pınar KARAHAN

Tel: 0 (258) 296 11 44

E-Posta: pkarahan@pau.edu.tr

Öğr. Gör. Banu ALFAR

Tel: 0 (258) 296 10 38

E-Posta: balfar@pau.edu.tr

Öğr. Gör. Ramazan Alparslan GÖKÇEN

Tel: 0 (258) 296 10 31

E-Posta: rgokcen@pau.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Sibel KAHRAMAN ÖZKURT

Tel: 0 (258) 296 12 42

E-Posta: sibelozkurt@pau.edu.tr

Arş. Gör. Gamze YALÇIN

Tel: 0 (258) 296 11 82

E-Posta: gyalcin@pau.edu.tr

Arş. Gör. İnci DEMİR

Tel: 0 (258) 296

E-Posta: incidemir@pau.edu.tr

 

ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 

Prof. Dr. Nejdet KELEŞ

Tel: 0 (258) 296 11 91

E-Posta: nkeles@pau.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Aslı Can ÇOPUR BİLGİ

Tel: 0 (258) 296 10 59

E-Posta: abilgi@pau.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hasret GÜNGÖR

Tel: 0 (258) 296 12 39

E-Posta: hasretg@pau.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Nalan SAKA

Tel: 0 (258) 296 11 67

E-Posta: nsaka@pau.edu.tr

 Arş. Gör. Dr. Yasemin YILMAZ SALCI

Tel: 0 (258) 296 10 27

E-Posta: yaseminy@pau.edu.tr

 

 Arş. Gör. Dr. Jale Aylin ÇELİK

Tel: 0 (258) 296 10 17

E-Posta: jcelik@pau.edu.tr