EĞİTİM FAKÜLTESİ KALİTE POLİTİKASI


  • Ulusal ve uluslararası öğretmen yetiştirme standartlarını temele alarak, sürekli gelişme ve iyileştirme kültürü oluşturmak,
  •  “Planla-Uygula-Kontrol et (Gözden geçir)-İyileştir” yaklaşımını işler hale getirmek,
  • İç ve dış paydaşların geri bildirimleri doğrultusunda, geleceğin bireylerini yetiştirebilecek nitelikte öğretmen eğitimi vermek ve bunun için gerekli ihtiyaç ve beklentileri karşılamak,
  • Kalite güvence sistemini akademik, idari personel ve öğrencilerin katılımlarıyla yapılandırmak,
  • Oluşturulacak kalite güvence sistemi ile Eğitim Fakültesinin ulusal, uluslararası akreditasyonunu ve tanınırlığını sağlamak,


kalite politikası olarak belirlenmiştir.