BİRİM KALİTE KOMİTESİ

Adı Soyadı

Görev

E-posta

Doç. Dr. İbrahim TUNCEL

Koordinatör (Dekan.Yard.)

ituncel@ pau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gülözge TÜRKÖZ

Yönetim Kurulu Üyesi

ggulel@pau.edu.tr

Prof. Dr. Turan PAKER

Akademik

tpaker@pau.du.tr

Doç. Dr. Çağlar Naci HIDIROĞLU

Akademik

chidiroğlu@pau.du.tr

Arş. Gör. Dr. Ulaş İLİÇ

Akademik

uilic@pau.edu.tr

Mustafa MIZRAK

İdari (Fakülte Sekreteri)

mmizrak@pau.edu.tr

Mahmut HAYTABEY

İdari

mhaytabey@pau.edu.tr

Selcan KURT

Öğrenci

skurt18@posta.pau.edu.tr