BİRİM KALİTE KOMİTESİ

Adı Soyadı

Görev

E-posta

Dr. Öğr. Üyesi Gülözge TÜRKÖZ

Koordinatör (Dekan.Yard.)

ggulel@ pau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem TIKIROĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

ccuruk@pau.edu.tr

Prof. Dr. Turan PAKER

Akademik

tpaker@pau.du.tr

Doç. Dr. Çağlar Naci HIDIROĞLU

Akademik

chidiroğlu@pau.du.tr

Arş. Gör. Dr. Ulaş İLİÇ

Akademik

uilic@pau.edu.tr

Mustafa MIZRAK

İdari (Fakülte Sekreteri)

mmizrak@pau.edu.tr

Mahmut HAYTABEY

İdari

mhaytabey@pau.edu.tr

 

Cenk ÖZTÜRK


İdari

 

cozturk@pau.edu.tr

Buse ERKALAYCIOĞLU

Öğrenci

berkalaycioglu21@posta.pau.edu.tr