GÜNCEL DUYURULAR
  • Görüntülenecek güncel bilgi yoktur

ETKİNLİKLER

GÜNCEL ETKİNLİKLER
  • Görüntülenecek güncel bilgi yoktur

Haberler

Anabilim Dalı'mızın hedefleri; hayat boyu öğrenme ve yetişkin eğitim sistemlerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, hayat boyu öğrenme olanaklarının ulusal çapta artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması, toplumda hayat boyu öğrenme ve yetişkin eğitimine yönelik farkındalık oluşturmaktır. Anabilim dalımız, hayat boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi politikalarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve geliştirilmesinde sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve yerel yönetimlerle birlikte eşgüdüm içinde hareket etmeyi hedeflemektedir.

Menü