2209-A - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI 2023 YILI 1.DÖNEM ÇAĞRISI DESTEK HAKKI KAZANANLAR

 

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ

-Dijital Öyküleme Yönteminin Ortaokul 7. Sınıf Hücre Ve Bölünmeler Ünitesinde Öğrencilerin Akademik Başarıları, 21. Yüzyıl Becerileri, Bilimsel Süreç Becerileri Ve Derse Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkisi

-Dallara Ayrılan Program Modeli İle Eğitimde Bilişsel Öğrenme Ve Sosyal Etkileşim Eksikliklerinin Giderilmesi İçin Web Aracı Geliştirilmesi

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

-Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Daireyi Üç Eşit Alana Bölme Açık Uçlu Problemine İlişkin Geogebra Destekli Farklı Çözüm Stratejileri

-Matematik Öğretmeni Adaylarının Veri Toplamayı Gerektiren Deneysel Matematiksel Modelleme Problemlerin Çözümünde Ortaya Çıkan Özdüzenleme Eylemleri

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

-Ana Dili İngilizce Olmayan Uluslararası Öğrencilerin Sosyal Ağ Oluşturmaları İle İlgili Yapılabilineceklere Dair Farklı Paydaşların Görüşleri

-Kültürün Dil Sınıflarına Entegrasyonu: İkinci Dil Olarak Türkçe Öğrenen Ve Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğrenen İki Farklı Grubun Görüşleri

RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ

-Denizli Atatürk Ve Etnografya Müzesi’nde Tarihe Tanık Tuvaller

-Denizli Yöresel Mutfağının Sanata Yansıması

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

-6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Etkin Vatandaşlık Öğrenme Alanının Eğitsel Oyun Yöntemi İle Öğretimi

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

-Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Etkililik Düzeylerinin Belirlenmesi

-Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Yaratıcı Yazma Etkinlikleri Konusundaki Görüş Ve Uygulamalarının Belirlenmesi