GÜNCEL DUYURULAR
  • Görüntülenecek güncel bilgi yoktur

ETKİNLİKLER

GÜNCEL ETKİNLİKLER
  • Görüntülenecek güncel bilgi yoktur

Haberler

 

AKADEMİK PERSONEL - ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A.B.D.

 DOÇ. DR. EREN CAN AYBEK

(ANABİLİM DALI BAŞKANI)

Akademik Özgeçmiş (PAU-AKBİS) 


 

Lisans:

Balıkesir Üniversitesi Fizik Öğretmenliği

Yüksek Lisans:

Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme

Doktora:

Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme

Çalışma/Araştırma Alanı:

-Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Testler

-Madde Tepki Kuramı

Tel (Ofis):

0 (258) 296 1050

E-posta:

eaybek@pau.edu.tr

Web/Social:

Boğaziçi Üniversitesi Bireye Uyarlanmış Test Laboratuvarı

www.olcme.net | www.aybek.net | www.eptlab.com

 

 DOÇ. DR. ÖZEN YILDIRIM

Akademik Özgeçmiş (PAU-AKBİS) 


 

Lisans:

Hacettepe Üniversitesi Kimya Öğretmenliği

Yüksek Lisans:

Hacettepe Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans

(2000-2006)

Doktora:

Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme (Birleştirilmiş Doktora

(2007-2012)

Çalışma/Araştırma Alanı:

-Geniş Ölçekli Testler

-Üst Düzey Zihinsel Özelliklerin Ölçülmesi

-Öğrenci Başarısının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

-Hiyerarşik Doğrusal Modeller (HLM)

Tel (Ofis):

0 (258) 296 1174

E-posta:

ozenyildirim@pau.edu.tr

Web/Social:


 

 

 


DOÇ. DR. METİN YAŞAR


Akademik Özgeçmiş (PAU-AKBİS) 


 

Lisans:

(1984-1988) Hacettepe Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme

Yüksek Lisans:

(1988-1990) Hacettepe Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme

Doktora:

(1994-1999) Hacettepe Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme

Çalışma/Araştırma Alanı:

- Test geliştirme

- Ölçek geliştirme

- Araştırma Teknikleri 

Tel (Ofis):

0 (258) 296 1045

E-posta:

myasar@pau.edu.tr

Web/Social:

 

 DOÇ. DR. ÖMÜR KAYA KALKAN

Akademik Özgeçmiş (PAU-AKBİS) 


 

Lisans:

Gazi Üniversitesi

Yüksek Lisans:

Gazi Üniversitesi

Doktora:

Hacettepe Üniversitesi

Çalışma/Araştırma Alanı:

-Bilişsel Tanı Modelleri

-Madde Tepki Kuramı

Tel (Ofis):

0 (258) 296 1042

E-posta:

kayakalkan@pau.edu.tr

Web/Social:

 

 

 DOÇ. DR. SEVAL KULA KARTAL

Akademik Özgeçmiş (PAU-AKBİS) 


 

Lisans:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (2007-2011)

Yüksek Lisans:

Ankara Üniversitesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (2012-2014)

Doktora:

Ankara Üniversitesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (2014-2018)

Çalışma/Araştırma Alanı:

-Test Kuramları

-Boyutluluk

Tel (Ofis):

0 (258) 296 1142

E-posta:

sevalk@pau.edu.tr

Web/Social: 

 ÖĞR. GÖR. DR. TOLGA COŞGUNER


Akademik Özgeçmiş (PAU-AKBİS) 


 

Lisans:

Hacettepe Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme

Yüksek Lisans:

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretimi

Doktora:

Hacettepe Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme

Çalışma/Araştırma Alanı:

- Test geliştirme

- Ölçek geliştirme

- Araştırma Teknikleri 

Tel (Ofis):

0 (258) 296 1164

E-posta:

tolgacosguner@pau.edu.tr

Web/Social:


 

 ARŞ. GÖR. DR. MUSTAFA GÖKCAN


Akademik Özgeçmiş (PAU-AKBİS) 


 

Lisans:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği

Yüksek Lisans:

Hacettepe Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme

Doktora:

Hacettepe Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme

Çalışma/Araştırma Alanı:

- Ölçek geliştirme

- Madde Tepki Kuramı

- Bireyselleştirilmiş Bilgisayarlı Testler

- Yabancı Dilde Ölçme ve Değerlendirme

Tel (Ofis):

0 (258)

E-posta:

mgokcan@pau.edu.tr

Web/Social:


 

 

 

Menü