Bölümü/Anabilim Dalı Koordinatörü  Görevlendirilme Tarihi 
 SORUMLU DEKAN YARDIMCISI  Dr. Öğr. Üyesi Gülözge TÜRKÖZ   14.01.2020
 FAKÜLTE KOOR.
 Dr. Öğr. Üyesi Gülözge TÜRKÖZ
 23.02.2022
 FAKÜLTE KOOR.YARD.  Prof. Dr. Ayşe SAVRAN GENCER  14.01.2020
 Temel Eğitim Bölümü  Doç. Dr. F. Nilgün C.KALBURAN   14.01.2020
 Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı  Dr. Öğr. Üyesi Esin TURAN GÜLLAÇ   14.01.2020
 Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı  Doç. Dr. F. Nilgün C.KALBURAN  14.01.2020
 Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü  Prof. Dr. Zeha YAKAR  14.01.2020
 Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı  Prof. Dr. Zeha YAKAR  14.01.2020
 Matematik Eğitimi Anabilim Dalı  Dr. Öğr. Üyesi Emine Gaye ÇONTAY   14.11.2022
 Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı  Prof. Dr. Gökhan ÇETİNKAYA  09.01.2023 
 Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı  

 Doç. Dr. Fisun BOZKURT OURİLA

  Doç. Dr. Feyyaz KARACA
 25.02.2022 
 Psikolojik Dan.ve Reh. Anabilim Dalı  Prof. Dr. Şahin KAPIKIRAN   14.01.2020
 Yabancı Diller Eğitimi Bölümü  Öğr. Gör. Ramazan ALPARSLAN GÖKÇEN   04.01.2022
 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı  Doç. Dr. Özlem AKIN    14.01.2020
 Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı  Doç. Dr. Görkem Utku ALPARSLAN   06.01.2023
 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü  Dr. Öğr. Üyesi Esra YECAN  14.01.2020 
 Özel Eğitim Bölümü  Dr. Öğr. Üyesi Ati MERÇ   10.05.2022