GÜNCEL DUYURULAR
  • Görüntülenecek güncel bilgi yoktur

ETKİNLİKLER

GÜNCEL ETKİNLİKLER
  • Görüntülenecek güncel bilgi yoktur

Haberler

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı’nın en temel amacı eğitimde niteliği artırmak için öğretmen adaylarının felsefi, sosyal ve tarihi bakış açılarını geliştirmektir. Zira bütün bilim alanları belli bir felsefî epistemoloji ve düşünce, tarihsel birikim ve sosyolojik ontoloji üzerinde varlık gösterir. Ayrıca anabilim dalı interdisipliner bakış açısıyla eğitim biliminin felsefî temellerini, tarihî tecrübesini ve sosyolojik realitesini incelemek ve ülkenin eğitim programlarının hazırlanmasında ve eğitimle ilgili meselelerin incelenmesine zemin oluşturmak gibi önemli bir misyona sahiptir.

Menü