KOMİTE TOPLANTILARI

Eğitim Fakültesi Birim Kalite Toplantısı 16.05.2024

- Eğitim Fakültesi Birim Kalite Toplantısı 21.07.2023

- Eğitim Fakültesi Birim Kalite Toplantısı 10.02.2023

- Eğitim Fakültesi Birim Kalite Toplantısı 08.02.2023

- Eğitim Fakültesi Birim Kalite Toplantısı 03.02.2023

- Eğitim Fakültesi Birim Kalite Toplantısı 05.10.2022

- Eğitim Fakültesi Birim Kalite Toplantısı 01.07.2022

- Bölüm Danışma Kurulu Toplantıları

- Eğitim Fakültesi Birim Kalite Toplantısı 26.11.2021

- Eğitim Fakültesi Birim Kalite Toplantısı 19.12.2018

- Eğitim Fakültesi Birim Kalite Toplantısı 28.11.2018

- Eğitim Fakültesi Birim Kalite Toplantısı 21.11.2018

-Kurum Değerlendirme Süreci ve Kalite Güvence Sistemi Bilgi Paylaşım Toplantısı  - Öğrenci Temsilcileri, Öğrenci Toplulukları (05.10.2018)

-Kurum Değerlendirme Süreci ve Kalite Güvence Sistemi Bilgi Paylaşım Toplantısı  - Uygar Merkez Müdürleri (03.10.2018)

-Kurum Değerlendirme Süreci ve Kalite Güvence Sistemi Bilgi Paylaşım Toplantısı - Daire Başkanları, Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Sekreterleri (28.09.2018)

-Kurum Değerlendirme Süreci ve Kalite Güvence Sistemi Bilgi Paylaşım Toplantısı  - Birim Kalite Komite Üyeleri  (27.09.2018)

-Kurum Değerlendirme Süreci ve Kalite Güvence Sistemi Bilgi Paylaşım Toplantısı - Akademik Birim Dekan ve Müdürleri (26.09.2018)

-Pamukkale Üniversitesi ISO 9001 2015 Standartları Bilgilendirme Eğitimi Raporu

-Bilgi Paylaşım Toplantısı (13.03.2018)