EĞİTİM FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLERİ

Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Gülözge TÜRKÖZ

+90 258 296 1157

ggulel@pau.edu.tr

Fakülte Koordinatör Yardımıcısı

  Prof. Dr. Ayşe SAVRAN GENCER

   +90 258 296 1071

   asavran@pau.edu.tr

Temel Eğitim Bölümü

  Doç. Dr. Fatma Nilgün CEVHER KALBURAN

+90 258 296 1125

  nkalburan@pau.edu.tr

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Esin TURAN GÜLLAÇ

+90 258 296 1132

eturan@pau.edu.tr

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

 Doç.Dr. Fatma Nilgün CEVHER KALBURAN

+90 258 296 1125

 nkalburan@pau.edu.tr

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 

Bölümü

Prof. Dr. Serkan SEVİM

+90 258 296 1179

ssevim@pau.edu.tr

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Asiye BAHTİYAR

+90 258 296 1072

abahtiyar@pau.edu.tr

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Emine Gaye ÇONTAY

+90 258 296 1165

germec@pau.edu.tr

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

 Prof. Dr. Derya YAYLI

+90 258 296 1022

 dyayli@pau.edu.tr

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Fisun BOZKURT OURİLA

+90 258 296 1088

fisunbozkurt@pau.edu.tr

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 

Anabilim Dalı

Prof. Dr. Şahin KAPIKIRAN

+90 258 296 1048

skkiran@pau.edu.tr

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Öğr. Gör. Ramazan Alparslan GÖKÇEN

+90 258 296 1031

rgokcen@pau.edu.tr

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Özlem Akın ŞİŞMAN

+90 258 296 1357

oakin@pau.edu.tr

Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Görkem Utku ALPARSLAN

+90 258 296 1171

galparslan@pau.edu.tr

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Eğitimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Esra YECAN

+90 258 296 1034

 eyecan@pau.edu.tr

Özel Eğitim Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ati MERÇ

+90 258 296 1131

atim@pau.edu.tr