Af Başvuru Dilekçesi

Hazırlık Sınavı Geçenler

Kayıt Dondurma 

Mazeret Sınavı Dilekçesi

Mazeretli Ders Kaydı

Üç Ders Sınavı Dilekçesi

Yaz Okulu Dilekçesi (Diğer üniversitelerden ders alacaklar için)

Yaz Okulu Dilekçesi (Eğitim Fakültesi öğrencilerinin, PAÜ diğer fakültelerinden alacakları Yaz Okulu dersleri için)

 Af Muafiyet Dilekçesi

 Akademik Ortalama İle Yatay Geçiş Muafiyet Dilekçesi

 Dikey Geçiş Sınavı Muafiyet Dilekçesi

 İkinci Üniversite Muafiyet Dilekçesi

  Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Muafiyet Dilekçesi

 İlave Ders Dilekçesi

 AKTS Güncelleme Dilekçesi

Ders Silme Dilekçesi

Staj Seferberliği Programı Kapsamında  Başvuru Formu

YÖKSİS Güncelleme Formu

 

Diğer Belgeler