BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Hüseyin ÖZÇINAR

Tel: 0 (258) 296 10 40

E-Posta: hozcinar@pau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun TANYERİ

Tel: 0 (258) 296 10 39

E-Posta: ttanyeri@pau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Serap YETİK

Tel: 0 (258) 296 11 34

E-Posta: ssamsa@pau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hurşit Cem SALAR

Tel: 0 (258) 296 10 35

E-Posta: csalar@pau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Esra YECAN

Tel: 0 (258) 296 10 34

E-Posta: eyecan@pau.edu.tr

Öğr. Gör. Osman SİNECEN

Tel: 0 (258) 296 10 33

E-Posta: osinecen@pau.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ulaş İLİC

Tel: 0 (258) 296 12 29

E-Posta: uilic@pau.edu.tr