Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi; Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı ve çağın gerektirdiği bilgi ve beceri odaklı öğretmenleri yetiştirmeyi esas alır. Ulusal ve uluslararası düzeyde, alanında temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapabilecek; milli eğitimin temel hedeflerine öncelik veren, eğitim politikalarının oluşturulmasında etkili, çalıştığı kurum ve kuruluşların gelişmesine katkıda bulunacak; 21. yüzyıl becerilerine sahip, öğretmen, araştırmacı, akademisyen ve uzmanlar yetiştirir.