Fakülte Yönetimi

 

Görev dağılımı

Dekan:

Prof. Dr. İzzet KARA

Fakülteye bağlı birimlerin;

·Öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasını ve geliştirilmesini,

·Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını,

·Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasını,

·Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini,

·Bütün faaliyetlerinin gözetim ve denetimlerinin sürekli takip ve kontrol edilmesini ve sonuçlarının alınmasını sağlar.

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği (ÜATY) (RG: 18.02.1982; S:17609) Madde 8

Dekan Yardımcısı:

Doç. Dr. Turgut TÜRKDOĞAN

 • Öğrenci İşleri
 • Sınavlar
 • Mezuniyet
 • Konferans- Sergi-Panel – Toplantı vb. Etkinlikler
 • Ders programları
 • Öğretmenlik Uygulaması

 

Dekan Yardımcısı:

Dr. Öğr. Üyesi Gülözge TÜRKÖZ

 

 

 

 • Personel
 • Tahakkuk
 • Satınalma
 • KAVDEM
 • Akreditasyon
 • Formasyon