Bilimsel alanda gelişmelere yön veren,

yenilikçi eğitim-öğretim uygulamalarında öncü olan,

değer üreten, mükemmelliği esas alan ve hayata rehberlik eden uluslararası üniversite olmaktır.