DEKANLIK

 

Mustafa MIZRAK

Fakülte Sekreteri

Tel: 0 (258) 296 10 00 - 10 01

E-Posta: mmizrak@pau.edu.tr

 

Halime MART

Dekan Sekreteri - Birim Evrak Sorumlusu

 Tel: 0 (258) 296 10 00 - 10 01

E-Posta: hdede@pau.edu.tr

 

 YAZI İŞLERİ

Mahmut HAYTABEY

Tel: 0 (258) 296 10 05

E-Posta: mhaytabey@pau.edu.tr

 

Kübra GÖKÖZ

Tel: 0 (258) 296 12 25

E-Posta: kubrag@pau.edu.tr

 

  DÖNER SERMAYE

Ramazan ALTINDAŞ

Tel: 0 (258) 296 10 06

E-Posta: ramazana@pau.edu.tr

 

  MAAŞ/TAHAKKUK

 

Erkan GÜMÜŞ

Tel: 0 (258) 296 11 63

E-Posta: erkang@pau.edu.tr

 

                                                              AYNİYAT                                                                   

 

İlksen SARIKAMIŞ

Tel: 0 (258) 296 10 92

E-Posta: isarikamis@pau.edu.tr

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ - PEDAGOJİK FORMASYON

 

Hülya ÇİFTÇİ

Tel: 0 (258)  296 11 28

E-Posta: hciftci@pau.edu.tr

Gülşen DALYANLAR

Tel: 0 (258) 296 10 37

E-Posta: gdalyanlar@pau.edu.tr

Mikail MİSAK

Tel: 0 (258) 296 10 13

E-Posta: mmisak@pau.edu.tr

 

Abdulbaki KARADAL

Tel: 0 (258) 296 10 12

E-Posta: akaradal@pau.edu.tr

 

 BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ

Nezahat OK

Tel: 0 (258) 296 10 26

E-Posta: ncengizer@pau.edu.tr

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 

 Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

 Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

 Nurcan AYGÜNDÜZ

 Tel: 0 (258) 296 12 43

E-Posta: ngokce@pau.edu.tr

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 

 Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

 Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Şef Ali ERGÜN

Tel: 0 (258) 296 10 94

E-Posta: aergun@pau.edu.tr

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 

 Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 

 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

 

Ayşe MEŞE

Tel: 0 (258) 296 10 81

E-Posta: amese@pau.edu.tr

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

 İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

 Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Ayşe KAN

Tel: 0 (258) 296 12 38

E-Posta: akan@pau.edu.tr

Temel Eğitimi Bölümü

 Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Ahmet ÖZTÜRK

Tel: 0 (258) 296 10 43

E-Posta: ahmetozturk@pau.edu.tr

Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

 

Eyüp Selim SERTTAŞ

Tel: 0 (258) 296 10 83

E-Posta: cozturk@pau.edu.tr

Özel Eğitim Bölümü 

Özel Eğitim Anabilim Dalı

 

 ÖLÇME DEĞERLENDİRME

 Murat ÇETİNER

Tel: 0 (258) 296 12 28

E-Posta: mcetiner@pau.edu.tr

 Erkan ÇAKIR

Tel: 0 (258) 296 11 26

E-Posta: erkanc@pau.edu.tr