YÜKSEKOKUL KURULU

Görevi  Ünvanı, Adı-Soyadı  İletişim
Müdür Prof. Dr. Aydın KIZILKAYA akizilkaya@pau.edu.tr
Müdür Yrd. Öğr. Gör. Dr. Osman ÇAYLAK ocaylak@pau.edu.tr
Üye Prof. Dr. Mustafa ODABAŞOĞLU modabasoglu@pau.edu.tr
Üye Prof. Dr. Velittin KALINKARA vkalinkara@pau.edu.tr
Üye Prof. Dr. Yahya CAN ycan@pau.edu.tr
Üye Prof. Dr. Selime MENTEŞ ÇOLAK scolak @pau.edu.tr
Üye Doç. Dr. Ceren GÖDE cgode@pau.edu.tr
Üye Doç. Dr. Kadir ÖZKAYA kadirozkaya@pau.edu.tr
Üye  Doç. Dr. Mehmet KARACA  karacamehmet@pau.edu.tr
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ali ZEYTÜNLÜOĞLU azeytun@pau.edu.tr
Üye Dr. Öğr. Üyesi Nurcan KUTLU nkutlu@pau.edu.tr
Üye Öğr. Gör. Dr. Ayten CANTAŞ BAĞDAŞ abagdas@pau.edu.tr
Üye Öğr. Gör. Mustafa ALVER mustafaalver@pau.edu.tr
Üye Öğr.Gör. Bedriye ÇİFTÇİ bedriyeciftci@pau.edu.tr
Yüksekokul Sekreteri Ahmet ERDOĞMUŞ  aerdogmus@pau.edu.tr

Duyurular

Tümünü Gör