MESLEK YÜKSEKOKULU KURULU

Görevi

Ünvanı, Adı Soyadı

İletişim

Müdür

Prof. Dr. Ceren GÖDE

cgode@pau.edu.tr

Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Mehmet KARACA

karacamehmet@pau.edu.tr

Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Adile SARI

aozdemir@pau.edu.tr

Üye

Prof. Dr. Yahya CAN

ycan@pau.edu.tr

Üye

Prof. Dr. Kadir ÖZKAYA

kadirozkaya@pau.edu.tr

Üye

Prof. Ayşegül KOYUNCU OKCA

aysegulkoyuncu@pau.edu.tr

Üye

Doç. Dr. Burcu UYSAL KARATAŞ

burcuu@pau.edu.tr

Üye

Doç. Dr. Çiğdem AKDUMAN

cakduman@pau.edu.tr

Üye

Doç. Dr. Mihriban KALKANCI

mkalkanci@pau.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ayten EKİNCİ

aytenekinci@pau.edu.tr

Üye

Öğr. Gör. Dr. Ayten CANTAŞ BAĞDAŞ

abagdas@pau.edu.tr

Yüksekokul Sekreteri

Ahmet ERDOĞMUŞ (Raportör)

aerdogmus@pau.edu.tr