DÖNER SERMAYE KOMİSYONU

Adı Soyadı

Görevi

Prof. Dr. Ceren GÖDE (Müdür)

Başkan

Prof. Dr. Yahya CAN (Akademik Personel)

Üye

Prof. Ayşegül KOYUNCU OKCA (Akademik Personel)

Üye

Doç. Dr. Burcu UYSAL KARATAŞ (Akademik Personel)

Üye

Öğr. Gör. Taner DİZEL (Akademik Personel)

Üye