Akademik ve idari bileşenleriyle bilim, teknoloji ve sanatta değer üreten, bilgiyi toplum yararına kullanan, ulusal ve uluslararası düzeyde saygınlığı olan öncü bir eğitim kurumu olmaktır.