GÜNCEL DUYURULAR

ETKİNLİKLER

GÜNCEL ETKİNLİKLER

Haberler

Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü

GENEL BİLGİLER

Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Teknolojisi Bölümü 1987-1988 öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak örgün eğitim programı başlamıştır. 1993 -1994 öğretim yılında ise ikinci öğretim programına öğrenci almaya başlamıştır. 2014- 2015 Öğretim Yılına kadar Tekstil Teknolojisi Programı olarak eğitim-öğretim yapan bölümümüz, 2014-2015 Güz Dönemi itibariyle Giyim Üretim Teknolojisi Programı ile de eğitim ve öğretime hizmet etmektedir.

Bölümümüz içerisinde Deri Teknolojisi Programı da bulunmaktadır, ancak öğrenci alımı ileri dönemlerde yapılacaktır. Tekstil Programı Programımızda ilk yıl; elyaf, iplik, örme, dokuma, boya, baskı, konfeksiyon ve kalite kontrol alanlarında teorik bilgiler verilmekte ve bu konular ile ilgili uygulamalar yaptırılmaktadır. İkinci yılda ise, öğrencilerin kendi tercihleri ve meslek lisesindeki okudukları alt programlar da dikkate alınarak Tekstil- Dokuma, Tekstil- Terbiye alt programları oluşturulmaktadır. Özellikle ikinci yılda öğrencilerimiz tercih ettikleri bu alt programlarda ilerideki çalışma alanlarıyla ilgili daha detaylı meslek derslerini görmektedirler.

Programımızda ilk yıl; elyaf, iplik, örme, dokuma, boya, baskı, konfeksiyon ve kalite kontrol alanlarında teorik bilgiler verilmekte ve bu konular ile ilgili uygulamalar yaptırılmaktadır. İkinci yılda ise, öğrencilerin kendi tercihleri ve meslek lisesindeki okudukları alt programlar da dikkate alınarak Tekstil- Dokuma, Tekstil- Terbiye alt programları oluşturulmaktadır. Özellikle ikinci yılda öğrencilerimiz tercih ettikleri bu alt programlarda ilerideki çalışma alanlarıyla ilgili daha detaylı meslek derslerini görmektedirler.

AMAÇ

Programın amacı; endüstrinin beklentilerini karşılayan ve lif üretimi, iplik eğirme, kumaş dokunması ve örülmesi ile çeşitli yüzeylerin elde edilmesi, ön terbiye işlemleri sonrası boyama veya baskı ile bu yüzeylerin renklendirilmesi ve son olarak da bitim işlemleri ile istenen tutum özelliklerine ulaşan tekstil mamulünün geçirdiği tüm süreçleri bilen tekstil teknikerleri yetiştirmektir.

Tekstil teknikeri olarak yetiştirilen öğrencilerimiz tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu her alanda teknik ara eleman olarak çalışmayı, ülkemizin kalkınmasında sorumluluk üstlenmeyi hedeflemektedirler.

GİRİŞ KOŞULLARI

YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

EĞİTİM SÜRESİ

2 yıl (İş yeri eğitimi süresi dâhildir.)

Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Öğrenci, YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar.

BELGELENDİRME

a) Mezun olan öğrenciye Tekstil Teknolojisi Programında ön lisans diploması verilir.

b) Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller, diploma ekinde belirtilir.

c) Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresince kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.