SAYIM KOMİSYONU

Adı Soyadı

Görevi

Doç. Dr. Adile SARI (Müdür Yardımcısı)

Başkan

Öğr. Gör.Dr. Niyazi DÜDÜK (Akademik Personel)

Üye

Öğr. Gör. Sedat GÖKÇE (Akademik Personel)

Üye