Mezuniyet Diploması almak için gerekli olan belgeler:

(Diploma öğrenciye teslim edilmeden önce öğrencinin üniversiteyle ilişiği kesilmiş olmalıdır.)
 

1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C.Kimlik No. olmalı)
2) Soyadı Değişikliği var ise Mahkeme Kararı, ( Noter Onaylı )
3) Soyadı Değişikliği Evlilik Nedeni ile ise ( Evlilik Cüzdanı Fotokopisi )
 
Diplomayı Başkası Teslim Alacaksa;
4) Noterden Alınmış Vekaletname ( ASLI )
5) Vekalet Alanın Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
 
Eğer Geçici Mezuniyet Belgesi almadan önce doldurulmamışsa, "Mezun Bilgi Sistemi" anket bilgilerinin sistem üzerinde cevaplandırılmış olması zorunludur.

Geçici Mezuniyet Belgesi almak için gerekli işlemler:
Mezuniyete hak kazanmış öğrenciler için öncelikle mezuniyet kararının ilgili okul yönetim kurulundan alınmış olup, olmadığı araştırılmalıdır. Mezuniyet kararı alındıktan sonra işlem için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmekte ve sistemden öğrenci mezun edilmektedir.
 
Eğer sistemde öğrenci mezun görülüyorsa, bu öğrenci Geçici Mezuniyet Belgesini ilgili okulun Öğrenci İşleri Biriminden alabilmektedir.
 
Öğrenci İşleri Birimine müracaat edilerek, istenen belgeler ve yapılması gereken işlemler gerçekleştirilir.
 
Belge almak için önceden ilgli öğrenci işleri bürosundan bilgi alınması, zamanın etkin kullanılmasına yol açacaktır. Eksik belge, vs. nedeniyle belge düzenlenmez.
 
"Geçici Mezuniyet Belgesi" almadan önce, Mezun Takip Sistemi" anket bilgilerinin doldurulması zorunludur, doldurmayanlara "geçici mezuniyet belgesi" teslim edilmez.

Diploma Eki ile ilgili Bilgiler:
- Pamukkale Üniversitesinde İngilizce Diploma Eki mezun olan her öğrenciye bir sefere mahsus olmak üzere otomatik olarak ücretsiz verilir. Diploma Eki ile ilgili bilgi için tıklayınız.
- At Pamukkale University, the Diploma Supplement is being issued in a widely spoken European language, in English, given automatically and free of charge to every student upon graduation. For further information please click here.
Örnek / Example DS
- Diploma veya Mezuniyet Belgesi Alma; Üniversitemiz Lisans ve Önlisans programlarından mezun olan öğrenciler Diploma veya Mezuniyet Belgesi alabilmek için; Şahsen ilgili fakülte veya yüksekokul öğrenci işlerine müracaatta bulunacaklardır.