BİRİM PROGRAM DEĞERLENDİRME KOMİTESİ ÜYE LİSTESİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Doç. Dr. Mehmet KARACA (Müdür Yardımcısı)

Başkan

Doç. Dr. Adile SARI (Müdür Yardımcısı)

Üye

Ahmet ERDOĞMUŞ  (Yüksekokul Sekreteri)

Üye

Celal TOPUZ (Öğrenci İşleri Sorumlusu)

Üye

Bahriye BOZDEVELİ (Öğrenci Temsilcisi)

Üye