Bilimsel, etik ve toplumsal değerlere bağlı, çağın gelişimine uygun olarak toplumun ve sanayinin ihtiyaçlarına çözüm üretebilen, özgüveni yüksek mesleki teknik elemanlar yetiştiren nitelikli bir eğitim-öğretim sunmaktır.