MEZUN TAKİP KOMİSYONU

Adı Soyadı

Görevi 

Doç. Dr. Mehmet KARACA (Müdür Yardımcısı)

Başkan

Bölüm Başkanları

Üye

Celal TOPUZ (Bilgisayar İşletmeni)

Üye

Yüksekokul Öğrenci Temsilcisi

Üye