MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU

Adı Soyadı

Görevi

Doç. Dr. Adile SARI (Müdür Yardımcısı)

Başkan

Doç. Dr. Mehmet KARACA (Müdür Yardımcısı)

Üye 

Öğr. Gör. Sedat GÖKÇE (Akademik Personel)

Üye