DEMİRBAŞ İMHA KOMİSYONU

Adı Soyadı

Görevi 

Ahmet ERDOĞMUŞ (Yüksekokul Sekreteri)

Başkan

Öğretim Elemanı (Uzman Kişi)

Üye

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Üye

Mehmet KILIÇ (Teknisyen)

Üye

Hüseyin ÇİL (Teknisyen)

Üye