BİRİM KALİTE KOMİTESİ ÜYE LİSTESİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Prof. Dr. Ceren GÖDE (Müdür)
Başkan

Doç. Dr. Mehmet KARACA (Müdür Yardımcısı)

Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Adile SARI (Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi)

Üye

Doç. Dr. Habibe KAHVECİOĞLU SARI (Akademik Personel)
Üye 

Dr. Öğr. Üyesi Senem PAK (Akademik Personel)

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Pınar OKÇU ŞAHİN (Akademik Personel)
Üye
Öğr. Gör. Dr. Neşe ARDA ONAR  (Akademik Personel) Üye

Ahmet ERDOĞMUŞ (Yüksekokul Sekreteri)

Üye

Elif SERBEST (İdari Personel)

Üye

Bahriye BOZDEVELİ (Öğrenci Temsilcisi)

Üye