STRATEJİ PLANLAMA KOMİSYONU

Adı Soyadı

Görevi 

Prof. Dr. Ceren GÖDE (Müdür)

Başkan

Doç. Dr. Mehmet KARACA (Müdür Yardımcısı)

Üye

Doç. Dr. Adile SARI (Müdür Yardımcısı)

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Senem PAK (Akademik Personel)

Üye