YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU
Görevi  Ünvanı, Adı-Soyadı  İletişim
Müdür Prof. Dr. Ceren GÖDE cgode@pau.edu.tr
Müdür Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARACA karacamehmet@pau.edu.tr
 Müdür Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Adile SARI aozdemir@pau.edu.tr
 Üye Doç. Dr. Çiğdem AKDUMAN cakduman@pau.edu.tr
 Üye Doç. Dr. Mihriban KALKANCI mkalkancı@pau.edu.tr
 Üye Dr. Öğr. Üyesi Gonca Şimşek GÜNDÜZ gsimsek@pau.edu.tr
Yüksekokul Sekreteri Ahmet ERDOĞMUŞ  aerdogmus@pau.edu.tr