MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU

Görevi

Ünvanı, Adı Soyadı

İletişim

Müdür

Prof. Dr. Ceren GÖDE

cgode@pau.edu.tr

Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Mehmet KARACA

karacamehmet@pau.edu.tr

Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Adile SARI

aozdemir@pau.edu.tr

Üye

Doç. Dr. Çiğdem AKDUMAN

cakduman@pau.edu.tr

Üye

Doç. Dr. Mihriban KALKANCI

mkalkancı@pau.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Gonca Şimşek GÜNDÜZ

gsimsek@pau.edu.tr

Yüksekokul Sekreteri

Ahmet ERDOĞMUŞ 

aerdogmus@pau.edu.tr