DEĞER TESPİT KOMİSYONU

Adı Soyadı

Görevi

Bölüm Başkanı (Malzemenin Cinsine Göre)

Başkan

Öğretim Elemanı (Uzman Kişi)

Üye

Celal TOPUZ (Bilgisayar İşletmeni)

Üye