Dr. Öğr. Üyesi Ayten EKİNCİ

Tel: 2123788/1135

aekinci@pau.edu.tr

Öğr. Gör. Bedriye ÇİFTÇİ 

Tel: 2123788/1139

e-posta: bedriyeciftci@pau.edu.tr